Home / Event / กรมประมงบังคับใช้ก.ม.ใหม่คุ้มครองสัตว์น้ำจืดฤดูมีไข่

กรมประมงบังคับใช้ก.ม.ใหม่คุ้มครองสัตว์น้ำจืดฤดูมีไข่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายอดิศร พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่าจะบังคับใช้กฎหมายประมงใหม่ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 ธ.ค.ในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งได้กำหนดฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนขึ้นใหม่ โดยกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม โดยได้ออกประกาศในพื้นที่ 45 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ชุมพร  ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช

ขณะเดียวกันกำหนด ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-15ส.ค.ในพื้นที่ 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย  ตาก  พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  กำหนด ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.-15ก.ย.1 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง  สตูล  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  นราธิวาส และยะลา

โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว กำหนดให้เฉพาะ “เครื่องมือ. และวิธีการทำการประมงที่อนุญาต” เท่านั้นที่สามารถทำการประมงได้ในช่วงเวลาและแหล่งน้ำในจังหวัดดังกล่าว ได้แก่ 1. เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว 2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 3. สุ่ม ฉมวก และส้อม 4.ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน 5. แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร) 6. การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ 7. การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

​อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ดังกล่าว  มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงขอความร่วมมือชาวบ้านจับสัตว์น้ำจืด ให้ปฎิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำจืดได้แพร่ขยายพันธุ์โดยจะมีการห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ซึ่งในกฎหมายประมงฉบับใหม่ ทำให้สามารถกำหนดระยะเวลา ฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปทำประชาคมจากผู้แทนชาวประมงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุด

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/643634

Top