Home / Event / เร่งจัดระเบียบเรือประมงไทย โชว์ “อียู” แก้ปัญหาคืบหน้ามาก

เร่งจัดระเบียบเรือประมงไทย โชว์ “อียู” แก้ปัญหาคืบหน้ามาก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงการข

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1191537

Top