Now Activity

Read More

FISHERY IMPROVEMENT PROJECTS

BLUE SWIMMING CRAB
TONGOL

ACTIVITIES

PARTNER ASSOCIATIONS

Fishery News

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาการประมง4ด้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาการประมง4ด้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
21 Sep
  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันสถาป...

ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อส่งเสริมนโยบาย IUU-free Thailand

ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อส่งเสริมนโยบาย IUU-free Thailand
6 Sep
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมก...

กรมประมง พร้อมรับกฎระเบียบใหม่ (SIMP) จากสหรัฐฯ ติวเข้มผู้ประกอบการประมง ในการส่งออกสินค้าประมงอย่างเข้มงวด

กรมประมง พร้อมรับกฎระเบียบใหม่ (SIMP) จากสหรัฐฯ ติวเข้มผู้ประกอบการประมง ในการส่งออกสินค้าประมงอย่างเข้มงวด
3 Sep
กรมประมงพร้อมปฎิบัติตามกฎระเบียบใหม่เรื่องการนำเข้าสินค้า Seafood Import Monitoring Program (SIMP) ข...
Top