ไทยย้ำความมุ่งมั่นต่อต้านการประมง IUU ในการประชุมมหาสมุทรโลกไทยย้ำความมุ่งมั่นต่อต้านการประมง IUU ในการประชุมมหาสมุทรโลก