รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ปูทางรับ EU ก่อนตรวจเข้ม พฤศจรัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ปูทางรับ EU ก่อนตรวจเข้ม พฤศจ