Now Activity

Read More

FISHERY IMPROVEMENT PROJECTS

BLUE SWIMMING CRAB
TONGOL

ACTIVITIES

PARTNER ASSOCIATIONS

Fishery News

รมช.ลักษณ์ มุ่งผลักดันบทบาทการแก้ปัญหาการประมงของไทยในเวทีโลก

รมช.ลักษณ์ มุ่งผลักดันบทบาทการแก้ปัญหาการประมงของไทยในเวทีโลก
6 Nov
(เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม...

กรมประมง 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ แจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกชาวประมง

กรมประมง 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ แจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกชาวประมง
8 Oct
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่...

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาการประมง4ด้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาการประมง4ด้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
21 Sep
  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันสถาป...
Top